Workshop Intermittent Living

Het concept intermittent living biedt een antwoord op de vraag: “Hoe kan ik mijn lichaam in deze welvaartsmaatschappij voldoende prikkelen om welvaartsziektes te voorkomen?

Ons genetisch materiaal is ontstaan en geëvolueerd onder invloed van allerlei drukfactoren, zoals honger, dorst, koude en hitte.  Vele processen in onze cellen en organen functioneren beter als ze geregeld de prikkels toegediend krijgen waarvoor ze gemaakt werden.

In deze workshop van één dag geef ik inzicht in de werking van deze prikkels en gaan we er een aantal van in de praktijk brengen. Denk daarbij aan beweging, ademhaling en koude. Begrippen als hormese, hypoxie en HIIT worden toegelicht en er wordt een praktische handleiding meegegeven opdat u na de workshop zelf een aantal prikkels kan stimuleren.

Praktisch: een dag van 9 tot 17 u, één gezonde lichte maaltijd inbegrepen: 95 € per persoon

Mee te brengen: sportieve kledij, zwemgerief en handdoek

We mogen terug buiten met 10 samen komen. Dus gaan we in april van start.

Zaterdag 10 april

Zaterdag 8 mei

Zaterdag 12 juni

Op vraag kan voor een groep van circa 10 personen een programma op maat gemaakt worden.

Voor verdere inlichtingen of om in te schrijven, kan u contact opnemen: 

Neem contact op